Markeder

Europa: Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Danmark, Sveits, Sverige, Finland, Litauen, Norge, Østerrike, Italia, Portugal, Spania, Polen, Nederland, Hellas, Estland, Tsjekkia, Belgia …….

Amerika: USA, Mexico og Brasil

Afrika:  Sør-Afrika

Asia: Filippinene, Hong Kong og Singapore

Oceana: Australia og New Zealand